WŁADZE KLUBU i SEKCJI

 

PREZESI KLUBU WKS ZAWISZA BYDGOSZCZ

03.1946 – 11.1946  Marian Gutaker  (ur. 07.12.1918 – zm. 13.11.2007 Warszawa)

11.1946 – 10.1947 Stanisław Żwirski (12.01.1897 – 03.11.1965 Kraków)

10.1947 – 06.1950 Tadeusz Romanowski (29.10.1898 – zmarł w Bydgoszczy)

07.1950 – 1954 Piotr Parzeniecki

07.1957 –  02.1958 Kazimierz Peste

02.1958 – 12.1959 Marian Fedak (29.01.1919 – 23.08.1984 Bydgoszcz)

12.1959 – 01.1966 Józef Kamiński (03.03.1919 – 17.09.2015 Warszawa)

01.1966 – 01.1968 Zbigniew Michalski (05.03.1912 – 24.09.2004 Warszawa)

01.1968 – 02.1980 Józef Kolasa (11.12.1922 – 06.10.2017 Bydgoszcz)

02.1980 – 01.1983 Franciszek Kamiński (05.08.1923 – 04.01.1985 Warszawa)

01.1983 – 01.1992 Józef Caputa (30.10.1930 – 07.01.2019 Bydgoszcz)

01.1992 – 01.1998 Roman Dysarz (1943 – )

01.1998 – 02.2004 Zenon Werner (26.07.1949 – )

 

SZEFOWIE (KIEROWNICY) KLUBU WKS ZAWISZA BYDGOSZCZ

1947 – 10.1949 Cezary Cielaszyk (ur. 10.12.1921 – zm. 25.06.1998 Staszów)

10.1949 – 10.1954 Czesław Brzechwa (11.07.1914 – 21.02.1982 Bydgoszcz)

10.1954 –  01.1955 (CWKS) Witold Charasz (19.09.1911 – 19.07.1992 Warszawa)

01.1955 –  07.1957 (OWKS) Feliks Gabara (23.05.1910 – 21.08.1999 Podobowice)

07.1957 – 09.1967 Witold Charasz (19.09.1911 – 19.07.1992 Warszawa)

09.1967 – 02.1979 Edmund Milecki (16.11.1927 – 01.08.2015 Bydgoszcz)

02.1979 – 07.1983 Paweł Matuszak

07.1983 –  1992 Piotr Bierwagen (?1946 – 24.04.2019 Bydgoszcz)

1992 – 1998 Edward Potok

 

PRZEWODNICZĄCY SEKCJI PIŁKI NOŻNEJ WKS ZAWISZA

03.1946 – 07.1946 Zazula

07.1946 – 11.1946 Józef Lis

1949 – 1954 Czesław Brzechwa

1957 – 1958 Feliks Gabara

1959 – 1961 Tadeusz Krzyśko

1962 – 1963 Feliks Gabara

1964 – 1965 Józef Kolasa

1966 – 1967 Feliks Gabara

1968 – 01.1970 Stanisław Lis

01.1970 – 11.1972 Jan Popiel

11.1972 – 02.1974 Józef Knap

02.1974 – 07.1974 Tadeusz Krzyśko

07.1974 – 10.1975 Wojciech Kubiak

10.1975 – 01.1977 Mieczysław Śliwa

01.1977 – 1978 Zbigniew Augustyn

1979 –  1981 Jerzy Nowak

1982 – 01.1983 Wojciech Kuś

01.1983 – 1984 Jurgen Kamiński

1985 – 1987 Mieczysław Śliwa

1988 – 1988 Wojciech Kuś

1989 – 1990 Mieczysław Śliwa

1990 – 1991 Zbigniew Cieśliński

 

KIEROWNICY I DRUŻYNY SENIORÓW PIŁKI NOŻNEJ WKS ZAWISZA

1956 – 1957 Czesław Brzechwa

1958 Tadeusz Krzyśko

1959 Feliks Gabara

1960 – 1961 jesień Czesław Brzechwa

1961 jesień Edward Słaby

12.1961 – 1962 wiosna Leon Kossakowski

1962 jesień – 1963 jesień Jakub Półturzycki

1964 – 1965 wiosna Czesław Brzechwa

1965 jesień Jakub Półturzycki

1966 wiosna – 1967 jesień Henryk Borysewicz (w 1967 zamiennie z Jakubem Półturzyckim)

1967 Jakub Półturzycki (zamiennie z Henrykiem Borysewiczem)

1968 wiosna Stanisław Madejski

1968 jesień – 1971 wiosna Henryk Borysewicz

1971 jesień Feliks Gabara

1972 wiosna – 1974 wiosna Tadeusz Gebler

1974 jesień Zygmunt Milczewski

1975 wiosna Tadeusz Krychowski

1975 jesień Zygmunt Milczewski

1976 wiosna – 1978 wiosna Czesław Brzechwa

1978 jesień – 1980 Witold Sulewski

 

STOWARZYSZENIE PIŁKARSKIE

 

Po spadku do klasy okręgowej, działacze, trenerzy, zawodnicy i kibice postanowili zadziałać w taki sposób, aby uzdrowić sytuację w klubie. Sympatycy wojskowych odegrali w tych zamierzeniach pierwszoplanowe role. 27 sierpnia 2002 roku odbyło się pierwsze z ważniejszych spotkań, na którym funkcję prezesa sekcji piłkarskiej powierzono Krzysztofowi Straszewskiemu. Jednym z głównych założeń stało się utworzenie stowarzyszenia piłkarskiego. Na sierpniowym spotkaniu był obecny wiceprezes urzędujący WKS Zawisza: gen. Benedykt Grobelny. Działacze wojskowego klubu byli przychylnie nastawieni do planów przedstawionych przez K. Straszewskiego. 30 września odbyło się posiedzenie zarządu Zawiszy, na którym zapadły decyzje dotyczące stowarzyszenia. Stowarzyszenie Piłkarskie Zawisza zostało zarejestrowane 12 marca 2003 roku. Stowarzyszenie jest sukcesorem i kontynuatorem historii sekcji piłki nożnej WKS „Zawisza” Bydgoszcz, powstałego w 1946 roku. Jego pierwszym prezesem został autor projektu i były piłkarz wojskowego klubu - Krzysztof Straszewski. Bogdan Pultyn, który od lipca 2007 roku był prezesem Stowarzyszenia zrezygnował z pełnionej funkcji. 28 września 2009 roku odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Piłkarskiego Zawisza. Dokonano wyboru nowych władz Stowarzyszenia. Do składu Zarządu : Mariusz Kubrak, Wojciech Łaz, Karol Tonder i Dariusz Sztajerowski, a do Komisji Rewizyjnej zostali wybrani: Piotr Kurdynowski, Jerzy Mickuś, Janusz Piątek i Maciej Pietrzak. Nazajutrz w czasie pierwszego zebrania Zarządu wybrano prezesa. Nowym prezesem Stowarzyszenia Piłkarskiego Zawisza został Wojciech Łaz, a wiceprezesem Mariusz Kubrak. Sekretarzem został Dariusz Sztajerowski, a skarbnikiem Karol Tonder. Ostatni z wymienionych został też wyznaczony do kontaktów z przedstawicielami mediów. 5 lutego 2010 roku Bogdan Pultyn - były prezes Stowarzyszenia Piłkarskiego, został "Bydgoszczaninem Roku 2009" w plebiscycie zorganizowanym przez "Express Bydgoski". Do jego wygranej walnie przyczynili się kibice Zawiszy. O zdecydowanej przewadze laureata świadczyła ilość otrzymanych głosów - blisko 2000, podczas gdy inni kandydaci zgromadzili najwięcej po sto kilka. 2 września 2010 roku odbyło się posiedzenie zarządu SP Zawisza. Na stanowisko prezesa, po rezygnacji złożonej przez Wojciecha Łaza, wybrany został Dariusz Sztajerowski. Skład zarządu przedstawiał się następująco: Dariusz Sztajerowski - prezes, Mariusz Kubrak - wiceprezes, Karol Tonder - sekretarz, Wojciech Łaz - skarbnik.

 

SPÓŁKA

2 lipca 2009 roku powołano piłkarską spółkę WKS Zawisza Bydgoszcz S.A. Do realizacji zamierzeń doszło po długim okresie wyczekiwania, w którym poza deklaracjami i mamieniem obietnicami ze strony władz Bydgoszczy niewiele się działo. Może na podjęcie działań wpływ miały akcje kibiców, które miały ratować klub. Istotną sprawą był powrót do tradycyjnej nazwy - jeszcze z 1946 roku - Wojskowy Klub Sportowy Zawisza. Dokumenty odnośnie nowej spółki podpisali: ze strony Miasta Bydgoszcz: Prezydent Konstanty Dombrowicz, ze strony SP "Zawisza" Skarbnik Piotr Kurdynowski i Sekretarz Jarosław Woźniak. Kapitał założycielski wynosił 1 550 000 PLN (Miasto Bydgoszcz - akcje w kwocie 1 500 000 PLN i SP "Zawisza" - 50 000 PLN). Prezesem powstałej Spółki został Michał Gliński (ze strony Miasta Bydgoszcz), a wiceprezesem odpowiedzialnym za sprawy sportowe Jacek Jankowski - SP "Zawisza". W skład Rady Nadzorczej weszli: Jacek Masiota, Maciej Skwierczyński (Miasto Bydgoszcz) i Marcin Jałocha (SP "Zawisza"). WKS Zawisza Bydgoszcz S.A. przejęła od SP "Zawisza" II-ligową drużynę seniorów, drużynę rezerw Zawiszy i zespół juniorów starszych. 3 sierpnia 2009 roku z funkcji wiceprezesa spółki WKS Zawisza Bydgoszcz S.A zrezygnował Jacek Jankowski. Swoją decyzję motywował brakiem współpracy ze strony Michała Glińskiego. 20 sierpnia wiceprezesem został desygnowany przez SP "Zawisza" - Piotr Burlikowski. 3 listopada 2009 roku na Nadzwyczajnym Walnym Posiedzeniu Akcjonariuszy WKS Zawisza Bydgoszcz S.A. powołano nowego członka Rady Nadzorczej Spółki. Został nim 30 - letni Robert Pietryszyn, za którego prezesury Zagłębie Lubin zdobyło tytuł mistrza Polski. Wybrano go na Prezesa Roku 2007 w corocznym plebiscycie "Piłki Nożnej". W styczniu 2010 roku wymieniony zrezygnował z członkostwa w Radzie, ale został społecznym doradcą prezesa Michała Glińskiego. W styczniu 2010 roku Zbigniew Boniek wysłał do bydgoskiego ratusza list intencyjny w sprawie przejęcia akcji spółki WKS Zawisza S.A przez związaną z nim grupę kapitałową. Dwa tygodnie urzędnicy i prawnicy zajmowali się analizą projektu umowy mającej na celu przejęcie pakietu większościowego akcji spółki WKS Zawisza S.A. 7 lutego 2010 roku władze Bydgoszczy zaakceptowały propozycję byłego znakomitego piłkarza, lecz potem nastała grobowa cisza. 9 kwietnia 2010 roku Michał Gliński przestał pełnić funkcję prezesa bydgoskiego klubu! Najpierw wycofał się z idiotycznej podwyżki biletów na najbliższy mecz ligowy z Ruchem Radzionków, a potem został przez Radę Nadzorczą odwołany z pełnionej funkcji. Glińskiego zastąpił były członek Rady - Maciej Skwierczyński. Ta zmiana długo oczekiwana przez sympatyków klubu nastąpiła zdecydowanie za późno. Dla nowego pełniącego obowiązki prezesa podstawowym zadaniem było przygotowanie spółki do sprzedaży nowemu głównemu udziałowcowi, którym miał zostać Zbigniew Boniek. Skwierczyński miał też prowadzić z byłym piłkarzem Zawiszy rozmowy w tej sprawie. Pod względem sportowym w zasadzie nic się zmieniło, bo za tą stronę działania odpowiadał nadal Piotr Burlikowski. 29 stycznie 2011 r. obowiązki prezesa przejął Bogdan Pultyn. Za współpracowników dobrał sobie Marcina Jałochę i Jacka Jankowskiego.  Pierwszy z nich zajmował się sprawami finansowymi i pełnił funkcję prokurenta. Były wiceprezes Jacek Jankowski miał w tym gronie głos doradczy. Piotr Burlikowski pozostawał wiceprezesem spółki. 17 czerwca 2011 r. podpisał list intencyjny, a potem umowę (6 lipca) z miastem - Radosław Osuch. Wymieniony został większościowym akcjonariuszem Zawiszy SA. Umowa była obwarowana wieloma warunkami, a jednym z najważniejszych był awans drużyny do ekstraklasy w ciągu 4 lat. Radosław Osuch został nowym prezesem piłkarskiej spółki WKS Zawisza Bydgoszcz S.A. 17 października Radosław Osuch powierzył pełnienie obowiązków prezesa... swojej żonie - Anicie..
.