1963

Strona w opracowaniu.

Wpis w albumie w sekcji podnoszenia ciężarów WKS Zawisza z 1970 roku. Niestety informacja o utworzeniu sekcji w klubie w 1963 r. nie jest zgodna z prawdą. Można jedynie mówić o reaktywacji, bowiem sekcja istniała już w 1951 roku.