2003/2004 - składy drużyn 2004 wiosna

„Gazeta Pomorska" z 11.03.2004.